Contact

Overzicht contactgegevens

Algemeen oproepnummer: 03 710 25 04
Algemeen e-mail adres: onthaal@ocmwtemse.be
Fax: 03 710 25 08
1/ Algemene leiding
Herman Fonck,
secretaris OCMW Temse
Tel. 03 710 25 00
E-mail: secretaris@ocmwtemse.be
2/ Dienst Financiën
Guido Peersman,
financieel beheerder
Tel. 03 710 25 11
E-mail: guido.peersman@ocmwtemse.be
3/ Aankoopdienst/gunningen/patrimoniumbeheer
Madyvan Asmalsky,
diensthoofd
Tel. 03 710 25 20
E-mail: madyvan.asmalsky@ocmwtemse.be
4/ Centraal Magazijn
Kevin Heirbaut,
bediende
Tel. 03 710 25 22
E-mail: kevin.heirbaut@ocmwtemse.be
5/ Informaticadienst
Bureel,
informatici
Tel. 03 710 25 21
E-mail: ict@ocmwtemse.be
6/ Technische Dienst – Preventiedienst
Karel Fonck,
diensthoofd
Tel. 03 710 25 28
E-mail: karel.fonck@ocmwtemse.be
7/ Personeelsdienst
Bureel,
algemene dienstverlening
Tel. 03 710 25 30
E-mail: personeelsdienst@ocmwtemse.be
8/ Sociale Dienst
Guy Bonsecour,
diensthoofd
Tel. 03 710 25 41
E-mail: guy.bonsecour@ocmwtemse.be
Algemene Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 25 42
E-mail:
socialedienst@ocmwtemse.be
9/ Kinderopvang
Ann Verbeke,
maatschappelijk werkster
Tel. 03 710 25 50
E-mail: kinderopvang@ocmwtemse.be
10/ Onderwijsopbouwwerk (OOW)
Kim Cools,
maatschappelijk werkster
Tel. 03 710 25 54
E-mail: onderwijsopbouwwerk@ocmwtemse.be
11/ Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
Kim Cools,
maatschappelijk werkster
Tel. 03 710 25 93
E-mail: loi@ocmwtemse.be
12/ Collectieve schuldenregeling
L. Van Dam,
jurist
Tel. 03 710 25 91
E-mail: csr@ocmwtemse.be
13/ Thuiszorgdiensten
Katrien De Westelinck,
coördinator thuiszorg
Tel. 03 710 25 94
E-mail:
katrien.dewestelinck@ocmwtemse.be
Bureel,
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 25 46
E-mail: thuiszorg@ocmwtemse.be
14/ Centrale Keuken
Eugeen Segers,
diensthoofd
Tel. 03 710 25 37
E-mail: eugeen.segers@ocmwtemse.be
15/ wzc De Reiger
Algemeen oproepnummer: 03 710 25 60
Algemeen e-mail adres: dereiger@ocmwtemse.be
Fax: 03 710 25 63
Directie
Dirk De Clerck
algemeen directeur
Tel. 03 710 25 64
E-mail: dirk.declerck@ocmwtemse.be
Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 25 65
E-mail: socd.wzc@ocmwtemse.be
16/ wzc ’t Blauwhof
Algemeen oproepnummer: 03 897 96 80
Algemeen e-mail adres: blauwhof@ocmwtemse.be
Fax: 03 897 96 94
Dagelijks verantwoordelijke
Marc Pincé,
hoofdverpleegkundige
Tel. 03 897 96 85
E-mail: marc.pince@ocmwtemse.be
Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 897 96 91
E-mail: socd.wzc@ocmwtemse.be
17/ Serviceflats Residentie Elisabeth
Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 26 15
E-mail: socd.wzc@ocmwtemse.be