Gratis consultaties bij psycholoog voor Sleutelpassers

Het Lokaal Bestuur ontving subsidies van de hogere overheid om het mentaal welzijn van inwoners te ondersteunen en heeft besloten deze toe te kennen in de vorm van gratis bezoeken aan een psycholoog voor houders van een geldige Sleutelpas.

Wat is het?
Je kan bij zelfstandig psycholoog Jan Piers uit Temse terecht voor max. 10 individuele consultaties per persoon. Je kan kiezen waar de gesprekken doorgaan: bij jou thuis, in het Sociaal Huis of in de praktijk van de psycholoog.
Je kan met de psycholoog spreken over alle mentale problemen die jij ervaart. Jullie kunnen samen bekijken welke aanpak er voor jou het beste werkt om uit je mentale dip te raken.

Wanneer?
Je kan terecht voor een gratis consultatie bij de psycholoog  van 15 september tot 31 december 2021.
Je neemt zelf contact op voor een afspraak of je laat het doen door je contactpersoon in het Sociaal Huis.

Contactgegevens psycholoog
Jan Piers
Philippe Saveryslaan 336
janpiers1@telenet.be
0474 27 07 23
https://psycholoog-jan-piers.be/

Algemene info
sociaal@temse.be
03 710 12 25

Je kan de folder hier downloaden, afhalen aan de infobalie van AC De Zaat of aan de onthaalbalie van het Sociaal Huis.

Alle informatie over de Sleutelpas  vind je hier.

Psychologische ondersteuning

VDAB Wijk-Werkcontactpunt nu in Sociaal Huis

Via het Wijk-Werksysteem kunnen werkzoekenden en leefloners klusjes en taken uitvoeren gedurende een bepaalde tijd. Zowel natuurlijke personen, lokale besturen, vzw’s, onderwijsinstellingen als land-en tuinbouwers kunnen een beroep doen op deze Wijk-Werkers.

Welke taken komen in aanmerking?

 • klein tuinonderhoud
 • kleine herstellings- en onderhoudswerken
 • ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
 • huishoudelijke taken, logistieke taken, administratieve taken
 • taken in functie van preventie

Een volledig overzicht van de toegestane activiteiten vind je op www.vdab.be/wijk-werken.

De vergoeding gebeurt met een Wijk-Werkcheque. Een cheque kost € 7,45 per begonnen uur. Het jaarlijkse inschrijvingsrecht bedraagt € 7,50.

INFO
0473 39 40 21
carla.meire@vdab.be of carla.meire.vdab@wijkwerkenwaas.be

https://interwaas.be/werken-en-ondernemen/wijk-werken-waas-werkt/wat-is-wijk-werken-waas

https://www.facebook.com/Wijk-Werken-Waas-768643080190438/

OPGELET: langskomen kan enkel op afspraak!

 • woensdag 9-12 u. en 14-16 u.
 • vrijdag 9-12 u.

Digicheques helpen je over de digitale kloof

Vorig jaar lanceerde het Lokaal Bestuur reeds het systeem van COVID-19 subsidies waarmee scholieren en studenten onder bepaalde voorwaarden een bedrag van maximum € 400 per persoon konden krijgen voor de aankoop van o.a. een laptop.

Ook dit jaar zet het Lokaal Bestuur verder in op digitale inclusie.

Een eerste stap vormt het beschikbaar stellen van Digicheques van BEEGO vanaf 1 juli 2021 voor alle inwoners van Temse.

BEEGO is een sociale start-up waarbij IT-studenten mensen helpen omdigitale problemen op te lossen in ruil voor Digicheques. Zo kan je hulp krijgen bij het installeren van een smart-TV, word je aangeleerd hoe je moet e-mailen, hoe je online betalingen kan doen enz.

De studenten komen aan huis met de bedoeling de aanvrager digitaal zelfredzaam te maken.

 • standaardtarief € 20 (infobalie AC De Zaat)
 • Sleutelpastarief € 5 (infobalie AC De Zaat)
 • gratis voor personen met (gelijkgesteld) leefloon (Sociaal Huis via je maatschappelijk werker)
 • per inwoner kunnen maximum 2 Digicheques aangekocht worden

Hoe je de cheques moet bestellen en uitgebreide informatie vind je in de folder op  www.temse.be. Je kan hem ook afhalen aan de onthaalbalies van AC De Zaat en het Sociaal Huis.

Digicheques helpen je over de digitale kloof

Inburger(p)aar: vrijwilligers gezocht!

Wil jij  met een anderstalige nieuwkomer uit Temse op pad gaan? Samen cultuur opsnuiven, sporten, een koffie drinken, babbelen? Dan zoeken wij jou!

Het project loopt van september 2021 tot en met maart 2022. Je spreekt om de twee weken af om iets leuk te doen. Je plant samen wat je gaat doen. Je krijgt de kans om veel nieuwe mensen te leren kennen.

Heb je geen voorkennis? Geen probleem. Je kan gratis een aantal vormingen volgen. Je wordt ook ondersteund door Hanne, de lokale netwerkcoach. Interesse voor een internationale ervaring in je eigen gemeente? Geef je dan vandaag nog op als vrijwilliger!

Heb jij momenteel geen tijd om je hiervoor in te zetten, maar je buurvrouw of schoonvader wel? Motiveer hen dan gerust om een buddy te worden voor Inburger(p)aar!

Contactgegevens: Hanne.maenhout@kruibeke.be, 0476 97 43 Buddywerking Hanne 58

Nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie: forse stijging aantal gerechtigden

Een mantelzorger ondersteunt op frequente basis een persoon die omwille van ziekte, handicap, ouderdom of psychische kwetsbaarheid zorg nodig heeft. De mantelzorger heeft een vertrouwensrelatie of affectieve band met de zorgvrager maar zij hoeven geen familie van elkaar te zijn. Als mantelzorger kan je zorgen voor je buur, je partner, je kind, je ouder, je vriend enz.

Tijdens de coronapandemie en de bijbehorende lockdowns bleek eens te meer welke belangrijke taak mantelzorgers opnemen in onze samenleving.

Om deze vorm van informele zorgverlening aan te moedigen besliste het Lokaal Bestuur om het reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie aan te passen.

Vanaf nu heeft de mantelzorger van elke persoon die een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt, recht op de gemeentelijke mantelzorgpremie van € 150 per kalenderjaar. Deze wordt 1 x per kwartaal uitbetaald.

Door de invoering van het nieuw reglement zullen we een pak meer mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Klik hier voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Lees verder Nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie: forse stijging aantal gerechtigden

Vacatures WV Sleutelzorg

Welzijnsvereniging Sleutelzorg groeit! Om mee vorm te geven aan al onze plannen voor een warme thuis- en woonzorg in de gemeente Temse, zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s die vanuit hun groot hart met ons mee willen groeien.

Klik snel door en ontdek onze vacatures!

Openingsuren Sociaal Huis

Maandag t/m vrijdag : van 08.30u – 12.00u

Door de coronamaatregelen zijn de diensten van het Sociaal Huis enkel toegankelijk op afspraak.

Gelieve dus eerst telefonisch contact op te nemen: 03 710 25 04.

Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse

Op 1 januari ging in Temse de welzijnsvereniging Sleutelzorg van start.

Dit nieuwe bestuursorgaan exploiteert volgende woonzorgcentra, ouderenvoorzieningen en diensten:

 • woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof
 • het centrum voor kortverblijf (CVK) De Reiger
 • de groep van assistentiewoningen (GAW) Residentie Elisabeth
 • de dienst Gezins- en Aanvullende Thuiszorg
 • de klusjesdienst
 • het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje
 • de Seniorenmobiel
 • het Dienstenchequebedrijf (vanaf maart 2020)

Lees verder Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse