Bijkomende coronamaatregelen in Temse

Geen kermissen en verplicht op zak hebben van een mondmasker
De verontrustende evolutie van het coronagebeuren heeft de Nationale Veiligheidsraad ertoe aangezet extra maatregelen te nemen met ingang van zaterdag 25 juli. In plaats van de eerder in het vooruitzicht gestelde versoepeling wordt de bestaande regeling bevestigd en uitgebreid. Zie verder: Bijkomende maatregelen Nationale Veiligheidsraad.

 

De raad besliste ook dat steden en gemeenten bijkomende maatregelen kunnen nemen die zij nodig achten voor hun grondgebied. Op donderdag 23 juli vergaderde de Veiligheidscel van het Lokaal bestuur, voorgezeten door burgemeester Luc De Ryck. De huidige situatie werd geëvalueerd en er werd overlegd omtrent de verder te nemen stappen. Aanvullend bij de door de Nationale Veiligheidsraad besliste maatregelen, formuleerde de Cel de volgende adviezen:

 • het annuleren van kermissen en de eraan verbonden activiteiten en organisaties;
 • verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker.

Burgemeester Luc De Ryck besliste deze adviezen te volgen en om te zetten in burgemeestersbesluiten.

 

In concreto betekent dit dat Velle-kermis, gepland op 7-11 augustus, dit jaar niet zal plaatsvinden: geen kermis, jaarmarkt, wielerwedstrijden, gocartrace… De verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker is een extra maatregel, bijkomend bij de eerder besliste verplichtingen tot het dragen van een mondmasker. Het verplicht bij zich hebben biedt de mogelijkheid er in alle (ook niet te voorziene) omstandigheden gebruik van te maken. De verplichting gaat in op maandag 27 juli. De beslissing tot het dragen van een mondmasker op de vrijdagmarkt gaat in op vrijdag 31 juli. Tot dusver was er onduidelijkheid omtrent het al dan niet verplicht dragen van een mondmasker in fritures en afhaalzaken, maar door de beslissing van de Veiligheidsraad dat in de horeca voortaan een verplichting geldt, wordt deze onduidelijkheid opgeheven: ook daar moet men dus een mondmasker dragen. Aan de politie was eerder al opgedragen de controles te verscherpen, niet alleen in de horeca. Daarbij wordt ook ingegaan op de talrijke signalen die de overheid ontvangt van bezorgde burgers.

De burgemeester doet eens te meer een oproep tot de bevolking om de geldende richtlijnen maximaal op te volgen.

Zorg voor elkaar! Door anderen te beschermen, bescherm je jezelf! Het ware te betreuren dat onverantwoordelijke noodlottig zouden beslissen over de toekomst van velen.

 

Bijkomende maatregelen Nationale Veiligheidsraad

De hierna volgende beslissingen zijn bijkomend bij de eerder opgelegde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

 • Mondmaskers verplicht op alle drukke plaatsen: winkelstraten, markten, openbare gebouwen, horeca… (de maskers waren al langer verplicht op het openbaar vervoer, in winkels, cinema’s, musea, theater-en concertzalen).
 • In horecazaken moet één persoon per tafel zijn/haar contactgegevens (naam en e-mailadres of telefoonnummer) opgeven.
 • Wie van een reis terugkeert, al dan niet uit een risicogebied, moet 48 uur vóór aankomst een formulier invullen op het internet.
 • Nachtwinkels moeten de deuren sluiten om 22 u.

Info m.b.t. de nationale maatregelen: zie www.info-coronavirus.be

Het officiële besluit van de burgemeester kan u hier terugvinden.

OCMW enkel op afspraak

Omwille van maatregelen in het kader van Corona zal het OCMW vanaf woensdag 18 maart enkel toegankelijk zijn op afspraak voor dringende zaken en gesloten op woensdag.

Gelieve dus eerst telefonisch contact op te nemen via het nummer 03 710 25 04 voor een afspraak. Zo willen we het aantal bezoeken tot een minimum beperken

Voor meer informatie kan je terecht op www.temse.be.

Maatregelen in Temse tegen de verspreiding van het coronavirus

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus en ter bescherming van de risicogroepen (+65-jarigen, hart- en longpatiënten, baby’s, zwangere vrouwen, diabetici) besliste het Lokaal Bestuur Temse tot het nemen van de volgende maatregelen:

 • sluiting van LDC ’t Achterpoortje, Kouterstraat
 • sluiting van buurthuis Den Boodt, Scheldestraat
 • beperkte toegang tot woonzorgcentra De Reiger (Temse) en ’t Blauwhof (Steendorp) – toegang wordt enkel voorzien voor artsen, kinesisten, labo en een specifieke groep mantelzorgers

Aan alle inwoners, behorend tot de risicogroepen, wordt aangeraden om NIET deel te nemen aan groepsactiviteiten met een reële kans op besmetting.

Het Lokaal Bestuur volgt de situatie op de voet en bijkomende maatregelen zullen gecommuniceerd worden via de gebruikelijke kanalen.

Tijdelijke sluiting LDC ’t Achterpoortje vanaf donderdag 12 maart

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt, op vraag van het agentschap Zorg & Gezondheid, vanaf donderdag 12 maart LDC ’t Achterpoortje gesloten.

Deze regeling geldt voorlopig tot en met maandag 13 april 2020. Bewoners van de assistentiewoningen zullen hiervan verwittigd worden. De medewerkers van het Lokaal Diensten Centrum doen verder al het mogelijke doen om de zorg van de bewoners te garanderen.

Het Lokaal Bestuur Temse volgt dagelijks de evolutie en maatregelen op en zal hier verder over blijven communiceren.

De lokale en regionale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. We beseffen dat deze maatregelen de lokale dienstencentra voor een bijzondere uitdaging stellen, maar rekenen op begrip gezien de uitzonderlijke situatie van de epidemie.

Vacatures WV Sleutelzorg

Welzijnsvereniging Sleutelzorg groeit! Om mee vorm te geven aan al onze plannen voor een warme thuis- en woonzorg in de gemeente Temse, zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s die vanuit hun groot hart met ons mee willen groeien.

Klik snel door en ontdek onze vacatures!

Buren helpen buren

Een goede buur is van onschatbare waarde. Wil je een helpende hand bieden aan mensen die in je omgeving wonen? Druk deze kaartjes af en post ze in de bussen van je buren. Heb je zelf hulp nodig? Aarzel niet om de juiste instanties te contacteren via de vermelde coördinaten.

Burenhulp1 Burenhulp2

 

Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse

Op 1 januari ging in Temse de welzijnsvereniging Sleutelzorg van start.

Dit nieuwe bestuursorgaan exploiteert volgende woonzorgcentra, ouderenvoorzieningen en diensten:

 • woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof
 • het centrum voor kortverblijf (CVK) De Reiger
 • de groep van assistentiewoningen (GAW) Residentie Elisabeth
 • de dienst Gezins- en Aanvullende Thuiszorg
 • de klusjesdienst
 • het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje
 • de Seniorenmobiel
 • het Dienstenchequebedrijf (vanaf maart 2020)

Lees verder Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse

Nieuwe uurregeling

De OCMW-raad heeft in zijn zitting van 2 augustus 2016 beslist de avondpermanentie van de sociale dienst en financiële dienst af te schaffen.

Nieuwe openingsuren voor de sociale dienst:

Maandag: 09:00-11:30
Dinsdag: 09:00-11:30
Woensdag: 09:00-11:30
Donderdag: 09:00-11:30
Vrijdag: 09:00-11:30

Hiernaast is  het steeds mogelijk een afspraak te maken met  de sociale dienst.

Nieuwe openingsuren voor de financiële dienst:

Maandag: 09:00-11:30 en 14:00 – 16:00
Dinsdag: 09:00-11:30 en 14:00 – 16:00
Woensdag: 09:00-11:30 en 14:00 – 16:00
Donderdag: 09:00-11:30 en 14:00 – 16:00
Vrijdag: 09:00-11:30 en 14:00 – 16:00

Buiten de openingsuren is de oplaadterminal voor budgetmeters (aan de inkomhal administratieve diensten) nog steeds 7 dagen op 7 operationeel tussen 08.00 en 20.00u.