Categorie archief: Algemene sociale dienst

Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen. Waar aanvragen Vredegerecht en het OCMW van uw gemeente Hoe aanvragen het Vredegerecht brengt het OCMW op de … Lees verder Bemiddeling bij uithuiszetting

Energielevering – bemiddeling Lokale Adviescommissie (LAC) bij afsluiting

Iedereen heeft recht op een minimumlevering aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Als u de verbruiksfacturen van uw energieleverancier niet betaalt, kan de energieleverancier uw contract wel opzeggen. Vindt u geen nieuwe leverancier, dan komt u automatisch terecht bij de netbeheerder van uw gemeente die dan optreedt als sociale leverancier. Betaalt u ook hier de facturen niet, … Lees verder Energielevering – bemiddeling Lokale Adviescommissie (LAC) bij afsluiting

Recht op maatschappelijke hulp

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen. Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het … Lees verder Recht op maatschappelijke hulp

Referentieadres

Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Uw post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaast als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding …). Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon. Daklozen kunnen ook een … Lees verder Referentieadres

Sociale tewerkstelling

Volgende tewerkstellingsmaatregelen zijn mogelijk: het OCMW treedt als werkgever op (artikel 60, § 7); het OCMW werkt samen met een derde werkgever/gebruiker (artikel 61); het OCMW staat in voor omkadering en opleiding (artikel 61); het OCMW komt financieel tussen in het loon Activaplan SINE doorstromingsprogramma invoeginterim; het OCMW gaat een partnerschap aan met de VDAB … Lees verder Sociale tewerkstelling

Socio-culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten

Naar een concert, theater of tentoonstelling gaan is voor veel mensen te duur. Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan deze activiteiten. Voorwaarden u bent cliënt bij het OCMW elk OCMW werkt een eigen regeling uit zodat de tussenkomst kan verschillen van gemeente tot gemeente de tussenkomst kan betrekking hebben … Lees verder Socio-culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten