Categorie archief: Anderstaligen

Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf die onvoldoende eigen financiële middelen hebben, kunnen aan het OCMW van hun verblijfplaats vragen om de kosten voor dringende medische hulp te betalen. Voorwaarden voor mensen zonder papieren: u verblijft onwettig in België u heeft dringend medische zorgen nodig, te bewijzen met een medisch attest u bent behoeftig en kunt niet zelf de medische … Lees verder Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Leefloon – socio-professionele vrijstelling

Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag – de socio-professionele vrijstelling – worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon. Voorwaarden Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon. Waar aanvragen Bij het OCMW van uw gemeente. Hoe aanvragen Meer informatie kan u … Lees verder Leefloon – socio-professionele vrijstelling

Recht op maatschappelijke hulp

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen. Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het … Lees verder Recht op maatschappelijke hulp