Categorie archief: De Reiger

Aanvragen

Om een aanvraag in te dienen neemt u contact op met onze sociale dienst. Een maatschappelijk werkster bespreekt met u de verschillende mogelijkheden van hulpverlening. Als u kiest voor opname in het woonzorgcentrum bekijkt men uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand. U wordt dan ingeschreven op de wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt voor … Lees verder Aanvragen

Bezoek

Elke resident kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar kamer of in de daartoe ter beschikking staande lokalen. Uit praktische overwegingen worden de deuren van het woonzorgcentrum gesloten tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens. Indien nodig kan men de nachtbel gebruiken. Lees verder Bezoek

Dagprijs De Reiger

Volgende dagprijzen worden in het woonzorgcentrum De Reiger gehanteerd vanaf 1 april 2019: Inwoners Temse: alleenstaande: 47,03 euro echtparen: 70,54 euro nieuw- en vernieuwbouwkamers: 51,76 euro Niet-inwoners Temse: alleenstaande: 52,26 euro echtparen: 78,38  euro nieuw- en vernieuwbouwkamer: 57,97 euro Lees verder Dagprijs De Reiger

Huisarts

Residenten zijn vrij in het kiezen van hun huisarts. We verwachten wel dat de huisarts de nodige informatie en richtlijnen voor medische begeleiding doorgeeft. Om een goede samenwerking te garanderen ondertekent de huisarts een reglement van inwendige orde. Lees verder Huisarts

Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis

Elke toekomstige resident dient bij opname een opnameverbintenis te ondertekenen alsook te tekenen voor ontvangst van het huishoudelijk reglement. Leven in een woonzorgcentrum is vooral samenleven met andere residenten alsook omgaan met personeel. In het huishoudelijke reglement en de opnameverbintenis worden de wederzijdse rechten en plichten van de residenten én het woonzorgcentrum toegelicht. Hieronder een … Lees verder Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis