Categorie archief: Financiële en materiële steun

Doorgangswoning

Een “doorgangswoning” is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Voorwaarden Een doorgangswoning biedt een antwoord op de problematische huisvestingssituatie van mensen die niet … Lees verder Doorgangswoning

Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf die onvoldoende eigen financiële middelen hebben, kunnen aan het OCMW van hun verblijfplaats vragen om de kosten voor dringende medische hulp te betalen. Voorwaarden voor mensen zonder papieren: u verblijft onwettig in België u heeft dringend medische zorgen nodig, te bewijzen met een medisch attest u bent behoeftig en kunt niet zelf de medische … Lees verder Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Energiefacturen – tussenkomst

Bij het OCMW kan u een tussenkomst vragen in de betaling van de stookolie-, elektriciteits- of gasfactuur. Voorwaarden De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager. Het OCMW kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden. Lees verder Energiefacturen – tussenkomst

Goedkope energieleningen

WIST JE dat iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder bij Interwaas een goedkope energielening (2% voor iedereen) of zelfs een renteloze energielening (0% voor bijzondere doelgroep) kan aanvragen voor een hele reeks energiebesparende maatregelen? Alle info hierover vind je in dit document van Interwaas. Uiteraard kan je ook terecht op de website van Interwaas zelf (http://www.interwaas.be/). Lees verder Goedkope energieleningen

Huurwaarborg – tussenkomst

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat u, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg. … Lees verder Huurwaarborg – tussenkomst

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten. Voorwaarden uw inkomen is ten laste van de sociale zekerheid of sociale bijstand of is lager dan een bepaald grensbedrag: ofwel hebt recht op een leefloon (of … Lees verder Installatiepremie voor dak- en thuislozen