Categorie archief: Kinderen, jongeren en gezinnen

Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die niet in staat zijn hun huishoudelijke taken uit te voeren omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp. Voorwaarden De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers. U betaalt per uur. … Lees verder Gezinszorg

Kinderopvang – Organisator in de kinderopvang (voorheen ‘Dienst voor onthaalouders’)

Uw kind wordt opgevangen door een kinderbegeleider. Er bestaan 2 soorten opvang : een gezinsopvang: maximum 8 kinderen gelijktijdig aanwezig (vroeger ook wel gekend onder de naam “onthaalouders”); een groepsopvang: minstens 9 kinderen gelijktijdig aanwezig (= voorheen “kinderdagverblijven” of “kindercrèches” genoemd Uw kind wordt opgevangen door een kinderbegeleider in de gezinsopvang. Deze kinderbegeleider wordt geselecteerd … Lees verder Kinderopvang – Organisator in de kinderopvang (voorheen ‘Dienst voor onthaalouders’)

Onderwijsopbouwwerk (OOW)

Facebook De activiteiten van dienst Onderwijsopbouwwerk zijn  vanaf heden ook te raadplegen via Facebook: https://www.facebook.com/onderwijsopbouwwerkocmwtemse/?fref=ts Wie zijn we? De dienst Onderwijsopbouwwerk (OOW) maakt deel uit van de Sociale Zorg van het OCMW Temse. Voor wie zijn we er? OOW richt zich naar alle kinderen, jongeren en ouders die in de gemeente Temse te maken krijgen … Lees verder Onderwijsopbouwwerk (OOW)

Recht op maatschappelijke hulp

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen. Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het … Lees verder Recht op maatschappelijke hulp

Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen

Dienst die kinderen thuis opvangt en verzorgt. De dienst komt aan huis indien, door kortstondige ziekte, de ouders of de gebruikelijke opvangvoorziening niet in de mogelijkheid verkeren om de kinderen zelf op te vangen. Deze dienstverlening verzorgt thuisopvang door gediplomeerde kinderverzorgsters indien het kind niet door de ouders of de gebruikelijke kinderopvangvoorziening kan worden opgevangen. … Lees verder Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen

Thuiszorg – Poetsdienst

Ouderen, chronisch zieken of personen met een handicap die niet meer zelfstandig kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning, kunnen beroep doen op een poetsdienst. De poetsdienst is enkel bedoeld voor het normale onderhoud van de bewoonde plaatsen. Voorwaarden Er gebeurt een sociaal onderzoek vooraleer de hulpverlening start De gebruiker betaalt per uur De prijs is afhankelijk … Lees verder Thuiszorg – Poetsdienst