Categorie archief: Ouderen

Badmoment

Cliënten gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen voortaan genieten van een badmoment met hygiënische zorg en de gewenste nazorg (haartooi, nagelverzorging…). Het badmoment gaat door in de badkamer van het Woonzorgcentrum De Reiger dat voorzien is van een hoog laagbad of douche, badlinnen en standaard verzorgingsproducten. Dit alles wordt begeleid door een verzorgende van de dienst. … Lees verder Badmoment

Centrum Kortverblijf De Reiger

Sinds 1 januari 2014 is het OCMW-Temse gestart met een nieuwe dienstverlening in het woonzorgcentrum De Reiger, m.n. een Centrum Kortverblijf. “Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke verzorging en opvang aan ouderen vanaf 65 jaar voor maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. De dienstverlening is grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum”. … Lees verder Centrum Kortverblijf De Reiger

Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die niet in staat zijn hun huishoudelijke taken uit te voeren omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp. Voorwaarden De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers. U betaalt per uur. … Lees verder Gezinszorg

Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth

Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth is in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van Temse gelegen: Kouterstraat 3. Het gaat om een serviceflatgebouw met 70 woongelegenheden. De woongelegenheden staan ter beschikking voor valide ouderen en ouderen die nog voldoende zelfredzaam zijn vanaf 65 jaar. Ingang Elisabeth Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth Kouterstraat 3 9140 Temse … Lees verder Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth

Ouderenzorg algemeen

OCMW Temse is ook actief op het vlak van de residentiële ouderenzorg. Zo beschikt het OCMW over twee woonzorgcentra, een kortverblijf en één serviceflatgebouw (70 flats): Woonzorgcentrum De Reiger Centrum Kortverblijf De Reiger Woonzorgcentrum ’t Blauwhof GAW Residentie Elisabeth Deze residentiële ouderenzorgvoorzieningen zijn er voor ouderen als het niet langer haalbaar of wenselijk is om … Lees verder Ouderenzorg algemeen

Recht op maatschappelijke hulp

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen. Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het … Lees verder Recht op maatschappelijke hulp