Categorie archief: Personen met een handicap

Badmoment

Cliënten gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen voortaan genieten van een badmoment met hygiënische zorg en de gewenste nazorg (haartooi, nagelverzorging…). Het badmoment gaat door in de badkamer van het Woonzorgcentrum De Reiger dat voorzien is van een hoog laagbad of douche, badlinnen en standaard verzorgingsproducten. Dit alles wordt begeleid door een verzorgende van de dienst. … Lees verder Badmoment

Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die niet in staat zijn hun huishoudelijke taken uit te voeren omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp. Voorwaarden De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers. U betaalt per uur. … Lees verder Gezinszorg

Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen

Dienst die kinderen thuis opvangt en verzorgt. De dienst komt aan huis indien, door kortstondige ziekte, de ouders of de gebruikelijke opvangvoorziening niet in de mogelijkheid verkeren om de kinderen zelf op te vangen. Deze dienstverlening verzorgt thuisopvang door gediplomeerde kinderverzorgsters indien het kind niet door de ouders of de gebruikelijke kinderopvangvoorziening kan worden opgevangen. … Lees verder Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen

Thuiszorg – Poetsdienst

Ouderen, chronisch zieken of personen met een handicap die niet meer zelfstandig kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning, kunnen beroep doen op een poetsdienst. De poetsdienst is enkel bedoeld voor het normale onderhoud van de bewoonde plaatsen. Voorwaarden Er gebeurt een sociaal onderzoek vooraleer de hulpverlening start De gebruiker betaalt per uur De prijs is afhankelijk … Lees verder Thuiszorg – Poetsdienst

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van armoedebestrijding. Trajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn / haar maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende / cliënt doorverwezen voor de opmaak van … Lees verder Trajectbegeleiding

Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien u een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop u recht hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. U zult dus niet meteen het bedrag ontvangen. Het OCMW kan u een voorschot verlenen. Voorwaarden In principe kent het OCMW u een voorschot op sociale uitkeringen toe indien u voldoet … Lees verder Voorschotten op sociale uitkeringen