Categorie archief: Personen met een laag inkomen

Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen. Waar aanvragen Vredegerecht en het OCMW van uw gemeente Hoe aanvragen het Vredegerecht brengt het OCMW op de … Lees verder Bemiddeling bij uithuiszetting

Budgetbeheer

Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun budget kunnen beroep doen op budgetbeheer van het OCMW. Bij budgetbeheer: wordt een budgetbeheerrekening geopend op naam van de persoon waarmee de maatschappelijk assistent in samenspraak betalingen zal verrichten. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort; ontvangt de persoon een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor zijn … Lees verder Budgetbeheer

Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf die onvoldoende eigen financiële middelen hebben, kunnen aan het OCMW van hun verblijfplaats vragen om de kosten voor dringende medische hulp te betalen. Voorwaarden voor mensen zonder papieren: u verblijft onwettig in België u heeft dringend medische zorgen nodig, te bewijzen met een medisch attest u bent behoeftig en kunt niet zelf de medische … Lees verder Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Energiefacturen – tussenkomst

Bij het OCMW kan u een tussenkomst vragen in de betaling van de stookolie-, elektriciteits- of gasfactuur. Voorwaarden De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager. Het OCMW kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden. Lees verder Energiefacturen – tussenkomst

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet. Voorwaarden werkelijke verblijfplaats in België hebben; meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger); ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister; behoeftig zijn; … Lees verder Equivalent leefloon

Goedkope energieleningen

WIST JE dat iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder bij Interwaas een goedkope energielening (2% voor iedereen) of zelfs een renteloze energielening (0% voor bijzondere doelgroep) kan aanvragen voor een hele reeks energiebesparende maatregelen? Alle info hierover vind je in dit document van Interwaas. Uiteraard kan je ook terecht op de website van Interwaas zelf (http://www.interwaas.be/). Lees verder Goedkope energieleningen