Categorie archief: Residentie Elisabeth

Aanvragen

Om een aanvraag in te dienen neemt u contact op met onze sociale dienst. Een maatschappelijk werkster bespreekt met u de verschillende mogelijkheden van hulpverlening. Als u kiest voor opname in het serviceflatgebouw bekijkt men uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand. U wordt dan ingeschreven op de wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt krijgt … Lees verder Aanvragen

Dagprijs Elisabeth

De dagprijs, welke vanaf 1 april 2019 is vastgesteld op 21,44 euro. In deze dagprijs zijn o.a. volgende kosten niet inbegrepen: huur autostelplaats (29,12 EUR/maand), onderhoud flat, voeding en kleding, kosten die verband houden met lichaamshygiëne, medische en verpleegkundige zorgen, alle kosten inzake elektriciteitsverbruik, telefonie en TV-distributie, alle taksen en belastingen. De dagprijs dekt evenmin … Lees verder Dagprijs Elisabeth

Flat met oproepsysteem

De resident krijgt de beschikking over een ongemeubelde flat zoals beschreven in de inventaris en plaatsbeschrijving gevoegd bij de individuele overeenkomst. De flat is uitgerust met een degelijk noodoproepsysteem waarmee de resident op elk ogenblik een hulpoproep kan doen ingeval van zeer dringende noodzaak en indien geen andere hulpvoorziening kan worden bereikt. Lees verder Flat met oproepsysteem

Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth

Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth is in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van Temse gelegen: Kouterstraat 3. Het gaat om een serviceflatgebouw met 70 woongelegenheden. De woongelegenheden staan ter beschikking voor valide ouderen en ouderen die nog voldoende zelfredzaam zijn vanaf 65 jaar. Ingang Elisabeth Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth Kouterstraat 3 9140 Temse … Lees verder Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth

Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis

Elke toekomstige resident dient bij opname een overeenkomst te ondertekenen alsook te tekenen voor ontvangst van het huishoudelijk reglement. Leven in een serviceflatgebouw is vooral samenleven met andere residenten alsook omgaan met personeel. In het huishoudelijke reglement en de opnameverbintenis worden de wederzijdse rechten en plichten van de residenten én het serviceflatgebouw toegelicht. Hieronder een … Lees verder Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis

Inspectie

Serviceflatgebouwen krijgen de nodige inspecteurs van diverse overheden over de vloer. Zo is er ook de inspectie van de Vlaamse Overheid voor de verlenging van een erkenning. Deze inspecties gebeuren onaangekondigd. Een inspecteur voert verschillende gesprekken met de directie, personeel en residenten en voert via een rondgang de nodige controles uit. Lees verder Inspectie