Categorie archief: SOCIALE DIENST

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van armoedebestrijding. Trajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn / haar maatschappelijk werker van de sociale dienst… Lees verder Trajectbegeleiding

Kansenwerker

De Vlaamse overheid voorzag vanaf 2014 in een structurele subsidiëring van lokale besturen van de gemeenten met de grootste kinderarmoedeproblematiek in Vlaanderen. Om de kinderarmoedeproblematiek te meten, maakte de Vlaamse overheid gebruik van de Vlaamse kinderarmoedebarometer die 7 indicatoren bundelde, die een beeld geven van de spreiding van het kinderarmoederisico over de Vlaamse gemeenten. Deze kinderarmoedebarometer werd gebruikt voor de verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding. Temse was één van de weinige gemeenten met een maximale kinderarmoedebarometer van 7… Lees verder Kansenwerker

Financiële en materiële steun

Goedkope energieleningen, doorgangswoning, dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf, tussenkomst energiefacturen, tussenkomst huurwaarborg, installatiepremie voor dak- en thuislozen, schooltoelagen, tussenkomst bij hospitalisatiekosten, huurtoelage, tussenkomst bij een verblijf in een rusthuis, verwarmingstoelage stookoliefonds en andere financiële en materiële steun, … Lees verder Financiële en materiële steun

Rechtshulp

Juridische bijstand. Een jurist geeft u een eerste antwoord op uw juridische vragen. Het gaat om een eerste advies en bijstand. De juridische dienst zal uw zaak niet helemaal behandelen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing… Lees verder Rechtshulp