Categorie archief: Sociale uitkeringen

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet. Voorwaarden werkelijke verblijfplaats in België hebben; meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger); ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister; behoeftig zijn; … Lees verder Equivalent leefloon

Leefloon – recht op maatschappelijke integratie

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum. Voorwaarden Nationaliteit u bent: een Belg een staatloze een erkende vluchteling een onderdaan van … Lees verder Leefloon – recht op maatschappelijke integratie

Leefloon – socio-professionele vrijstelling

Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag – de socio-professionele vrijstelling – worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon. Voorwaarden Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon. Waar aanvragen Bij het OCMW van uw gemeente. Hoe aanvragen Meer informatie kan u … Lees verder Leefloon – socio-professionele vrijstelling

Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien u een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop u recht hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. U zult dus niet meteen het bedrag ontvangen. Het OCMW kan u een voorschot verlenen. Voorwaarden In principe kent het OCMW u een voorschot op sociale uitkeringen toe indien u voldoet … Lees verder Voorschotten op sociale uitkeringen