Categorie archief: Werkzoekenden

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet. Voorwaarden werkelijke verblijfplaats in België hebben; meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger); ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister; behoeftig zijn; … Lees verder Equivalent leefloon

Inschrijvingsformulier jobstudenten

Voor de vakantiemaanden juli en augustus zoekt het OCMW elk jaar tal van gemotiveerde jobstudenten voor vakantiewerk. Bekijk hier ons aanbod voor 2018 Je kan hiervoor ons papieren inschrijvingsformulier gebruiken en opgesturen. Gericht aan de voorzitter van het OCMW, Kouterstraat 1, 9140 Temse. Of per mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be. Of je kan simpelweg onderstaand elektronisch formulier invullen … Lees verder Inschrijvingsformulier jobstudenten

Leefloon – socio-professionele vrijstelling

Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag – de socio-professionele vrijstelling – worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon. Voorwaarden Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon. Waar aanvragen Bij het OCMW van uw gemeente. Hoe aanvragen Meer informatie kan u … Lees verder Leefloon – socio-professionele vrijstelling

Sociale tewerkstelling

Volgende tewerkstellingsmaatregelen zijn mogelijk: het OCMW treedt als werkgever op (artikel 60, § 7); het OCMW werkt samen met een derde werkgever/gebruiker (artikel 61); het OCMW staat in voor omkadering en opleiding (artikel 61); het OCMW komt financieel tussen in het loon Activaplan SINE doorstromingsprogramma invoeginterim; het OCMW gaat een partnerschap aan met de VDAB … Lees verder Sociale tewerkstelling

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van armoedebestrijding. Trajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn / haar maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende / cliënt doorverwezen voor de opmaak van … Lees verder Trajectbegeleiding

Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien u een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop u recht hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. U zult dus niet meteen het bedrag ontvangen. Het OCMW kan u een voorschot verlenen. Voorwaarden In principe kent het OCMW u een voorschot op sociale uitkeringen toe indien u voldoet … Lees verder Voorschotten op sociale uitkeringen

Werken voor het OCMW

OCMW Temse is een dynamische organisatie die met een 300-tal medewerkers en een breed aanbod van diensten en instellingen een belangrijke plaats inneemt in het welzijns- en zorgaanbod van de gemeente Temse. Sinds 1 januari 2020 zijn de thuiszorgdiensten en woonzorgvoorzieningen ondergebracht in een aparte vereniging: Welzijnsvereniging SLEUTELZORG. LOPENDE VACATURES https://www.ocmwtemse.be/ocmw/werken-voor-het-ocmw/lopende-vacatures/ SPONTANE SOLLICITATIES Heb je … Lees verder Werken voor het OCMW