Contact

Bereikbaarheid OCMW

Onze parking bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis (Gasthuisstraat 5). Onze hoofdingang (Kouterstraat 1) ligt net naast Residentie Elisabeth (Kouterstraat 3). Vanop de parking kan je de wegwijzers naar onze “Administratieve Diensten” volgen. Deze leiden je rond Residentie Elisabeth, richting de hoofdingang.

Overzicht contactgegevens

Algemeen oproepnummer: 03 710 25 04
Algemeen e-mail adres: onthaal@ocmwtemse.be
Fax: 03 710 25 08
1/ Algemene leiding
Nele De Cleen,
Algemeen Directeur
Tel. 03 710 25 00
E-mail: algemeendirecteur@temse.be
2/ Dienst Financiën
Guido Peersman,
Financieel Directeur
Tel. 03 710 25 11
E-mail: financieeldirecteur@temse.be
3/ Aankoopdienst/gunningen/patrimoniumbeheer
Mathieu De Baer,
diensthoofd
Tel. 03 710 25 20
E-mail: mathieu.debaer@ocmwtemse.be
4/ Centraal Magazijn
Bureel,
administratie & leveringen
Tel. 03 710 25 22
E-mail: magazijn@ocmwtemse.be
5/ Informaticadienst
Bureel,
informatici
Tel. 03 710 25 21
E-mail: ict@ocmwtemse.be
6/ Technische Dienst
Karel Fonck,
diensthoofd
Tel. 03 710 25 28
E-mail: karel.fonck@ocmwtemse.be
7/ Personeelsdienst
Bureel,
algemene dienstverlening
Tel. 03 710 25 30
E-mail: personeelsdienst@ocmwtemse.be
8/ Sociale Dienst
Algemene Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 25 04
E-mail:
socialedienst@temse.be
9/ Kinderopvang
Capucine Bosteels,
maatschappelijk werkster
Tel. 03 710 25 50
E-mail: kinderopvang@ocmwtemse.be
10/ Onderwijsopbouwwerk (OOW)
Sofie Van Ranst,
maatschappelijk werkster
Tel. 03 710 25 54
E-mail: onderwijsopbouwwerk@ocmwtemse.be
11/ Trajectbegeleiding
Bureel,
trajectbegeleid(st)ers
Tel. 03 710 25 44
E-mail: trajectbegeleiding@ocmwtemse.be
12/ Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
Kim Cools,
maatschappelijk werkster
Tel. 03 710 25 93
E-mail: loi@ocmwtemse.be
13/ Collectieve schuldenregeling
L. Van Dam,
jurist
Tel. 03 710 25 91
E-mail: csr@ocmwtemse.be
14/ Thuiszorgdiensten
Katrien De Westelinck,
coördinator thuiszorg
Tel. 03 710 25 94
E-mail:
katrien.dewestelinck@ocmwtemse.be
Bureel,
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 25 46
E-mail: thuiszorg@ocmwtemse.be
15/ Centrale Keuken
Joeri Van Hoecke,
keukenbeheerder
Tel. 03 710 25 37
E-mail: joeri.vanhoecke@ocmwtemse.be
16/ wzc De Reiger
Algemeen oproepnummer: 03 710 25 60
Algemeen e-mail adres: dereiger@ocmwtemse.be
Fax: 03 710 25 63
Directie
Dirk De Clerck
algemeen directeur
Tel. 03 710 25 64
E-mail: dirk.declerck@ocmwtemse.be
Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 25 65
E-mail: socd.wzc@ocmwtemse.be
17/ wzc ’t Blauwhof
Algemeen oproepnummer: 03 897 96 80
Algemeen e-mail adres: blauwhof@ocmwtemse.be
Fax: 03 897 96 94
Dagelijks verantwoordelijke
Marc Pincé,
hoofdverpleegkundige
Tel. 03 897 96 85
E-mail: marc.pince@ocmwtemse.be
Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 897 96 91
E-mail: socd.wzc@ocmwtemse.be
18/ Serviceflats Residentie Elisabeth
Sociale Dienst
maatschappelijk werksters
Tel. 03 710 26 15
E-mail: socd.wzc@ocmwtemse.be