Links

Enkele nuttige links

  • http://www.huisvanhetkindtemse.be/
    Een samenwerking tussen verschillende organisaties met een hart voor kinderen. Bij Huis van het Kind Temse ben je welkom met al je vragen!
  • http://www.premiezoeker.be/
    De premiezoeker kan nagaan voor welke overheidssteun u, i.v.m. jouw specifieke woonsituatie, in aanmerking komt.