My Handicap

 • Ondersteuning bij online aanvragen van tegemoetkoming of parkeerkaart

  Personen met een handicap en hulpbehoevende ouderen kunnen bij het OCMW terecht voor ondersteuning bij het online aanvragen van een tegemoetkoming of parkeerkaart bij de FOD Sociale Zekerheid/Directie-generaal.

  Deze aanvragen kunnen enkel online gebeuren via de webtoepassing My handicap. Het OCMW van Temse is graag bereid de betrokkenen hierbij te helpen. Zij hoeven zich dus niet tot de gemeentediensten in AC De Zaat te wenden.

  Overzicht tegemoetkomingen na erkenning handicap

  • inkomensvervangende tegemoetkoming: voor volwassenen van 21 tot 65 jaar die omwille van hun handicap géén of minder mogelijkheden hebben om te gaan werken
  • integratietegemoetkoming: voor volwassenen van 21 tot 65 jaar die omwille van hun handicap moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
  • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: voor volwassenen ouder dan 65 jaar die omwille van hun handicap moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen…
  • parkeerkaart: voor personen die omwille van hun handicap ernstige verplaatsingsmoeilijkheden hebben

  Hoe doet u een aanvraag?

  • U kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) uw aanvraag indienen door met uw elektronische identiteitskaart (eID) in te loggen op https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/handiweb/index.htm en daar een online vragenlijst in te vullen.
  • U geeft de naam van uw behandelende arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een Handicap rechtstreeks bij de arts uw medische informatie opvragen.
  • Heeft u de vragenlijst ingevuld, dan wordt die verstuurd aan de Directie-generaal Personen met een Handicap. Daar wordt onmiddellijk gestart met de behandeling van uw aanvraag.

  Waar kan u voor hulp terecht voor het invullen van uw aanvraag?

  • U kan terecht bij maatschappelijk werkers van het OCMW. Dit kan via een afspraak op het nummer 03 710 25 04 of via onthaal@ocmwtemse.be. De afspraak zal plaatsvinden in de lokalen van het OCMW, Kouterstraat 1.
  • Of u neemt contact op met uw ziekenfonds.

  Als u voor hulp een afspraak met het OCMW heeft gemaakt, vergeet dan niet om volgende zaken mee te brengen:

  • uw identiteitskaart
  • uw bankrekeningnummer
  • naam van uw behandelende arts

  Info over de tegemoetkomingen en andere voordelen zoals verhoogde kinderbijslag voor -21-jarigen met een handicap, belastingvoordelen voor eigen voertuig voor blinden en personen met verlamde ledematen, verminderingskaart voor openbaar vervoer voor blinden e.a.: www.handicap.belgium.be van Directie-generaal Personen met een Handicap van FOD Sociale Zekerheid.