Bestuur

OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, of kortweg OCMW-raad. Voor meer informatie kan u terecht op de gemeentelijke website.

Vast Bureau

Dit orgaan is bevoegd voor de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur. Voor meer informatie kan u terecht op de gemeentelijke website.

Bijzonder Comité Sociale Zorg (BCSZ)

Het BCSZ is bevoegd voor de al of niet toekenning/schorsing of intrekking van individuele steunverlening, inclusief het leefloon. Het verleent tevens advies aan het Vast Bureau inzake sociale tewerkstelling en aan de Raad wanneer dit opportuun is of wanneer er om wordt gevraagd. Het BCSZ staat eveneens in voor de goede werking van de senioreninstellingen. Voor meer informatie kan u terecht op de gemeentelijke website.