Organisatie

Het OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een lokale openbare dienst en vervangt de vroegere Commissie voor Openbare Onderstand. Het OCMW maakt geen deel uit van het gemeente- of stadsbestuur maar werkt autonoom. Haar opdracht is wettelijk bepaald als volgt:

“ Art 1 OCMW-wet: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. ”

Zoals er in elke gemeente een gemeentebestuur is, zo ook is er in elke gemeente een OCMW. De hulp- en dienstverlening van het OCMW Temse richt zich tot alle inwoners, ongeacht rang of stand, leeftijd of geslacht, arm of rijk, Belg of allochtoon… Elk OCMW vult deze opdracht zelf in, afhankelijk van de specifieke (lokale) behoeften en de beschikbare financiële middelen.

Onze missie

Voor de invulling van zijn wettelijke missie heeft het OCMW van Temse verschillende instellingen en diensten opgericht. Het OCMW beperkt zich niet tot louter financiële bijstand. Het begeleidt mensen in nood en tracht hierbij de oorzaak van hun problemen op te lossen. Hiervoor beschikt het OCMW over een uitgebreide sociale dienst met een gemotiveerde en dynamische ploeg. Naast deze hulp- en dienstverlening wil het OCMW eveneens tegemoet komen aan de specifieke noden van inwoners van Temse. Hiervoor werden een aantal thuisdiensten opgericht waaronder gezinszorg, poetsdienst en klusjesdienst.

Het OCMW biedt ook talrijke opvangmogelijkheden aan in woonzorgcentra, nl. De Reiger, ’t Blauwhof en de serviceflats van Residentie Elisabeth. Via deze website willen wij je wegwijs maken binnen deze brede waaier van dienstverlening.