Werken voor het OCMW

OCMW Temse is een dynamische organisatie die met een 300-tal medewerkers en een breed aanbod van diensten en instellingen een belangrijke plaats inneemt in het welzijns- en zorgaanbod van de gemeente Temse.

Sinds 1 januari 2020 zijn de thuiszorgdiensten en woonzorgvoorzieningen ondergebracht in een aparte vereniging: Welzijnsvereniging SLEUTELZORG.

LOPENDE VACATURES

https://www.ocmwtemse.be/ocmw/werken-voor-het-ocmw/lopende-vacatures/

SPONTANE SOLLICITATIES

Heb je vooral veel goesting en enthousiasme om voor het lokaal bestuur of voor de welzijnsvereniging aan de slag te gaan, dan kan je ook altijd spontaan een sollicitatie insturen.
Regelmatig raadplegen we immers ons sollicitantenbestand voor tijdelijke contracten of voor vervangingsopdrachten.

Mailen kan je naar personeelsdienst@ocmwtemse.be.

JOBSTUDENTEN

Wij hebben een aantal plaatsen voor studenten die  graag een centje willen bij verdienen tijdens hun studie.
Dit kan in het weekend, schoolvakantie, zomervakantie.

Mailen kan je naar personeelsdienst@ocmwtemse.be.

STAGES

Onbezoldigde (school)stages

Binnen onze diensten en instellingen hebben wij  af en toe ook plaats voor stagiairs.  Deze (korte of lange) stages hebben meestal betrekking op studenten of cursisten binnen de schoonmaak, keuken, logistiek, verzorging of maatschappelijk werk.

De stageaanvraag dient steeds te gebeuren door de school of opleidingsorganisatie en is welkom op volgend postadres:

OCMW Temse
Personeelsdienst
Kouterstraat 1
9140 Temse
Mailen naar: personeelsdienst@ocmwtemse.be

Na goedkeuring door het OCMW of de Welzijnsvereniging dient de school voor aanvang van de stage te zorgen voor:

  • een medisch attest van een erkende medische dienst indien dit is vereist
  • individuele stageovereenkomsten (in 3 exemplaren) reeds ondertekend door de student/cursist (of diens ouders) en de directie van de school of opleidingsorganisatie. De personeelsdienst stuurt één ondertekend exemplaar terug, houdt één bij voor het OCMW en geeft één exemplaar aan de student/cursist bij aanvang van de stage.

Ons personeel staat tijdens de stage graag in voor de deskundige begeleiding op de werkvloer, doch verwacht tevens een goede begeleiding en opvolging vanuit de school of opleidingsorganisatie.

Bezoldigde stages: leerwerkplaatsen (deeltijds leren en werken)

WV Sleutelzorg biedt  per schooljaar maximaal 3 leerwerkplaatsen aan voor studenten uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Met hen wordt dan een Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) afgesloten. Deze leerwerkplaatsen worden als volgt verdeeld:

  • één in de keuken
  • één in de logistiek
  • één in de personenzorg

Bijkomende voorwaarden zijn:

  • studenten moeten inwoner zijn van Temse
  • studenten moeten bij de eerste BIO minimum 16 jaar zijn en nog geen 18 jaar
  • studenten moeten vooraf een (sollicitatie)gesprek voeren met het OCMW

De aanvraag voor een leerwerkplaats (BIO) dient steeds te gebeuren door de onderwijsinstelling en is welkom op volgend postadres:

OCMW Temse
Personeelsdienst
Kouterstraat 1
9140 Temse
Mailen naar: personeelsdienst@ocmwtemse.be

Meer info omtrent BIO via deze link.