Lopende vacatures

  • Schoonmaker/schoonmaaksters

    Geplaatst in: Nieuws, Vacature, Werken voor het OCMW

    De jobinhoud
    Schoonmaker:

    • Het mee behartigen van het totale welzijn van de bewoners door in te staan voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle bewoners en werkomgeving voor alle personeelsleden.
    • Instaan voor het onderhoud van de lokalen en de onmiddellijke omgeving van de gebouwen van het Lokaal Bestuur Temse.

    Schoonmaker Centrale keuken: Instaan voor het aanbod van kwalitatieve, aangepaste, dieetgerichte, afwisselende en verzorgde maaltijden aan de residenten en personeel, rekening houdende met de vigerende normeringen inzake voedingshygiëne.

    Schoonmaker thuiszorgdienst: Het verrichten van het “normale” poetswerk aan huis bij cliënten die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan, om toch een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand te kunnen houden, of de bejaarde of mindervalide zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

     

    De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

    • Geen diplomavereisten
    • Voldoende kennis van het Nederlands is vereist

    Aanbod:

    • Salaris conform de E1-E3 barema’s, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, haard- of standplaatsvergoeding, vakantiegeld en eindejaarstoelage
    • Een interessante verlofregeling
    • Relevante ervaring wordt meegenomen (niet onbeperkt).

    Meer informatie? Zie infobrochure.

    Tewerkstellingsplaats: WZC De Reiger te Temse, WZC ’t Blauwhof te Steendorp, Centrale Administratie OCMW of De Zaat, Centrale Keuken OCMW of Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

    Verloop procedure

    1. Praktisch gedeelte (36/60), gaat door op 14 of 21 mei 2019 work-sample proef : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere aspecten van het uitvoerend werk, dat in de beoogde functie aan bod komt, teneinde de handigheid en tevens de lichamelijke geschiktheid te kunnen beoordelen tijdens de uitvoering van deze taken. Dit gedeelte kan eventueel voorafgegaan worden door een schriftelijke voorbereiding.
    2. Mondeling gedeelte (24/40), gaat door op 14 of 21 mei 2019 Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

    Hoe solliciteren?
    De kandidaatstellingen worden gericht aan OCMW-Temse, t.a.v. Vast Bureau, Kouterstraat 1, 9140 Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van “kandidatuur schoonmaker/schoonmaakster”.1
    Bezorg ons uiterlijk tegen 30 april 2019 een CV, motivatiebrief, inschrijvingsformulier en uittreksel uit het strafregister (datum poststempel of e-mailbericht telt).

    Nieuws geplaatst op 08/04/2019
  • OCMW Temse is op zoek naar

    Geplaatst in: Nieuws, Sticky, Vacature

    Poetsmedewerker thuiszorg
    Het verrichten van  onderhoudstaken en mee behartigen van het totale welzijn van de cliënten door in te staan voor een optimale dienstverlening. Concreet zal je instaan voor de schoonmaak bij mensen thuis.

    Zorgkundige

    WZC: Door jouw zorgkundige handelingen, behartig je het totale welzijn van de bewoners samen met je collega’s binnen een multidisciplinair team. Je draagt bij tot het creëren van een volwaardig thuismilieu, waar een optimale verpleging en verzorging kan gekoppeld worden aan een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf van onze bewoners.

    DGAT: Het verrichten van verzorgende en huishoudelijke taken op maat aan huis bij cliënten, om een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand te kunnen houden, of de oudere of mindervalide zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

    Nieuws geplaatst op 19/12/2018
  • Gezocht: Poetsmedewerker thuiszorg

    Geplaatst in: Nieuws, Vacature

    Functie: Het verrichten van  onderhoudstaken en mee behartigen van het totale welzijn van de cliënten door in te staan voor een optimale dienstverlening.

    Concreet zal je instaan voor de schoonmaak bij mensen thuis.

    (meer…)

    Nieuws geplaatst op 28/08/2018
  • OCMW Temse zoekt verpleegkundige

    Geplaatst in: Nieuws, Nieuwsarchief, Vacature

    Binnen haar woonzorgcentra, biedt het OCMW van Temse, dagelijks een warme, respectvolle en veilige woon-zorgdienstverlening op maat van de behoefte van haar individuele bewoners en hun familie. Daarbij wordt de zelfredzaamheid van de bewoners gestimuleerd en trachten we hen zo lang mogelijk deel te laten blijven uitmaken van de lokale gemeenschap. (meer…)

    Nieuws geplaatst op 22/06/2017