Lopende vacatures

Voor de aanleg van wervingsreserves en aanstellingen in contracten van onbepaalde duur, organiseren we regelmatig selectieproeven.

AANBOD

WELZIJNSVERENIGING SLEUTELZORG zoekt nieuwe collega’s met een groot hart die mee willen groeien.

Voor volgende 6 functies organiseren we eerdaags SELECTIEPROEVEN, met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en op contractuele aanstellingen van onbepaalde duur.

We hebben vacatures voor:

KWALITEITSCOÖRDINATOR (B1-B2-B3)

Korte omschrijving:
Onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen directeur van de Welzijnsvereniging sta je in voor de implementatie, organisatie, coördinatie en opvolging van de decretaal opgelegde integrale kwaliteitszorg binnen de welzijnsvereniging.  Je hebt hierbij een staffunctie en een adviserende bevoegdheid ten aanzien van het directiecomité.
Volledige informatiebrochure opvragen, klik hier.

SOCIAAL ASSISTENT THUIS- EN WOONZORG (B1-B2-B3)

Korte omschrijving:
Je komt terecht in de thuiszorgdiensten of woonzorgvoorzieningen van WV Sleutelzorg.
In de thuiszorg:
Je coördineert de werking van één van volgende thuiszorgdiensten: Dienst Gezinszorg, Dienst Poetsdienst aan huis (incl. klusjesdienst) of de dienstenchequeondering Poetsdienst.
In de woonzorg:
Zorg je mee voor het totale welzijn van de residenten d.m.v. een optimale psycho-sociale begeleiding van de bewoners bij de opnamevoorbereiding, het onthaal en verblijf.
Volledige informatiebrochure opvragen, klik hier.

VERPLEEGKUNDIGEN WOONZORG (C3-C4/BV1-BV2-BV3)

Korte omschrijving:
Je voert de verpleegkundigen handelingen uit voor een groep zorgbehoevende en/of dementerende ouderen. Je werkt graag in een team.
Je werkt er mee aan iedereen zich “thuis” te laten voelen.
Je zorgt ervoor dat het zo comfortabel mogelijk is voor onze bewoner.

ZORGKUNDIGEN WOONZORG (C1-C2)

Korte omschrijving:
Door jouw zorgkundige handelingen, behartig je het totale welzijn van de bewoners samen met je collega’s binnen een multidisciplinair team. Je draagt bij tot het creëren van een volwaardig thuismilieu, waar een optimale verpleging en verzorging kan gekoppeld worden aan een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf van onze bewoners.
Volledige informatiebrochure opvragen, klik hier.

VERZORGENDEN/ZORGKUNDIGEN THUISZORG (C1-C2)

Korte omschrijving:
Je verricht verzorgende en huishoudelijke taken aan huis bij cliënten die daar tijdelijk of blijvend niet meer kunnen voor instaan, met als achterliggende visie dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven en daar verzorgd kan worden.
Volledige informatiebrochure opvragen, klik hier.

POETSMEDEWERKER THUISZORG (E1-E2-E3)

Korte omschrijving:
Je verricht het “normale” poetswerk aan huis bij cliënten die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan, om toch een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand te kunnen houden, of de bejaarde of mindervalide zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.
Volledige informatiebrochure opvragen, klik hier.

MEER WETEN?

Op woensdag 11 maart organiseren we een informatiemoment in WZC De Reiger om 19 uur (Clement D’Hooghelaan 8, 9140 Temse).

SOLLICITEREN?

Spreken de vacatures je aan? Stuur je motivatiebrief met een kopie van je CV en diploma naar solliciteren@sleutelzorgtemse.be

Je sollicitatie moet ons bereiken ten laatste op 15 maart 2020.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan aan een diverse organisatie.

Contactpersoon:
Miranda Schildermans, HRM coördinator woonzorg
solliciteren@sleutelzorgtemse.be