Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

Waar aanvragen

Vredegerecht en het OCMW van uw gemeente

Hoe aanvragen

  • het Vredegerecht brengt het OCMW op de hoogte
  • het OCMW contacteert u en de verhuurder schriftelijk om te bemiddelen