Budgetbeheer

Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun budget kunnen beroep doen op budgetbeheer van het OCMW.
Bij budgetbeheer:

  • wordt een budgetbeheerrekening geopend op naam van de persoon waarmee de maatschappelijk assistent in samenspraak betalingen zal verrichten. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort;
  • ontvangt de persoon een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor zijn dagelijkse uitgaven;
  • wordt er onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen;
  • wordt er getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.