Doorgangswoning

Een “doorgangswoning” is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

Voorwaarden

Een doorgangswoning biedt een antwoord op de problematische huisvestingssituatie van mensen die niet op voorhand te voorzien is:

  • omwille van een ramp zoals een brand of overstroming;
  • geen andere passende oplossing voorhanden is, zoals bij familie, vrienden, opvangcentrum, via verzekeringen…;
  • en na beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Zorg, of na beslissing dringende steun van de Voorzitter van het OCMW.