Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf die onvoldoende eigen financiële middelen hebben, kunnen aan het OCMW van hun verblijfplaats vragen om de kosten voor dringende medische hulp te betalen.

Voorwaarden

  • voor mensen zonder papieren: u verblijft onwettig in België
  • u heeft dringend medische zorgen nodig, te bewijzen met een medisch attest
  • u bent behoeftig en kunt niet zelf de medische kosten betalen

Waar aanvragen

Zorgverstrekker – OCMW

Hoe aanvragen

  • via het OCMW van de gewone verblijfplaats (niet bij hoogdringendheid):
    u gaat eerst naar de huisarts en krijgt een attest Dringende Medische Hulp mee voor een consultatie bij een specialist, een verder onderzoek, een opname in het ziekenhuis, enz. Met dit attest gaat u naar het OCMW van de plaats waar u gewoonlijk verblijft. Het OCMW zal dan, na controle van de behoeftigheid en het illegaal verblijf een betalingsverbintenis meegeven. Met deze medische kaart kunt u de ingreep of consultatie laten uitvoeren.
  • via het OCMW van de plaats waar de hulp wordt verstrekt (bij hoogdringendheid):
    als u ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.