Energiefacturen – tussenkomst

Bij het OCMW kan u een tussenkomst vragen in de betaling van de stookolie-, elektriciteits- of gasfactuur.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager.

Het OCMW kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.