Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet.

Voorwaarden

 • werkelijke verblijfplaats in België hebben;
 • meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger);
 • ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister;
 • behoeftig zijn;
 • werkbereid zijn;
 • uitputting van de rechten op andere sociale uitkeringen.

Waar aanvragen

Bij het OCMW waar de hulpvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Meebrengen

 • identiteitsdocumenten;
 • huurovereenkomst;
 • SIS-kaart;
 • laatste inkomstenbewijzen;
 • rekeninguittreksels, enz.