Huurtoelage

Als u moet rondkomen met een klein inkomen, dan kan u in bepaalde gevallen een huurtoelage of een huursubsidie krijgen. Toch huurt u een woning beter niet met het idee dat u die huurtoelage of huursubsidie wel  zal verkrijgen. De voorwaarden zijn immers heel streng, en maar een klein aantal huurders komt in aanmerking voor zo’n tegemoetkoming. Als u twijfelt, ga dan op tijd naar een huurdersbond of woonwinkel. Mogelijks kan ook de sociale dienst van het OCMW u helpen.
Vele OCMW’s hebben een budget om inwoners van de gemeente met een klein inkomen een huurtoelage te geven. De regels verschillen van OCMW tot OCMW. Een huurtoelage is meestal een gunst, en dus geen recht.

Voorwaarden

U bent financieel behoeftig en inwoner van de gemeente waar u een huurtoelage aanvraagt.

Men dient minstens zes maanden een lopend dossier hebben op de sociale dienst.

Waar aanvragen

U contacteert de sociale dienst van het OCMW van de gemeente waar u woont.

Meebrengen

Huurcontract