Huurwaarborg – tussenkomst

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat u, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.

Voorwaarden

Indien u de huurwaarborg niet zelf kan betalen, dan kan u contact opnemen met het OCMW.

Het OCMW kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen.
Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

Waar aanvragen

Uw financiële instelling of het OCMW van uw huidige verblijfplaats.

Bedrag

Bepaalde OCMW’s hanteren een maximum bedrag voor de toekenning van een huurwaarborg.

Meebrengen

  • huurcontract;
  • identiteitskaart.