Leefloon – socio-professionele vrijstelling

Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag – de socio-professionele vrijstelling – worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon.

Voorwaarden

Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon.

Waar aanvragen

Bij het OCMW van uw gemeente.

Hoe aanvragen

Meer informatie kan u vinden op de website van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Bedrag

De socio-professionele vrijstelling bedraagt

  • algemeen: 216,69 euro per maand
  • inkomsten uit artistieke activiteiten: 2.600,27 euro per jaar
  • inkomsten uit arbeid door studenten:
    • met studiebeurs: 60,44 euro per maand
    • zonder studiebeurs: 216,69 euro per maand

(bedragen geldig op 1 september 2008)

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • loonbriefje.