Lokale verkiezingen

Vanuit de Vlaamse Ouderenraad wil men alle ouderen aanzetten om mee richting te geven aan het beleid van de toekomst. Ouderen warm maken om zelf te gaan stemmen en zo hun rol als actieve burger binnen de samenleving op te nemen is dan ook één van de acties waar de Vlaamse Ouderenraad op inzet. In plaats van te werken met een volmacht of een doktersbriefje hoopt men erop dat zoveel mogelijk ouderen zelf naar de stembus trekken. Uw stem geeft weer welke thema’s voor u belangrijk zijn en welke weg u beleidsmakers wil zien inslaan in het belang van uzelf en/of uw kinderen en kleinkinderen.