Maatschappelijk werker – energiearmoede (halftijds, B1-B3)

De projectomschrijving

OCMW Temse start een project op rond energiearmoede. Energiearmoede verwijst naar een toestand waarbij een persoon of huishouden bijzondere moeilijkheden ondervindt in zijn/haar woonst om zich te voorzien  van  de  energie  die  nodig  is om zijn/haar  elementaire  noden  te  vervullen.

Het project omvat 2 aspecten. Enerzijds wordt samen met vzw Den Azalee ingezet op woonmeters en de gratis energiescan via Energiesnoeiers; Zo kan er gewerkt worden op bewustmaking rond energiebesparing en kan de leefsituatie verbeterd worden. Anderzijds willen we onderzoeken of het haalbaar is een  idee van ‘Groen Witgoed’ te implementeren bij onze kwetsbare doelgroep. Zo willen we ondermeer bekijken of het mogelijk is een contract met een leverancier (verdeler of fabrikant) aan te gaan waarbij witgoed adhv een maandelijks abonnement ter beschikking wordt gesteld aan onze doelgroep.

Van de maatschappelijk werker verwachten we dat hij diverse vaardigheden kan combineren. We willen  dat je de nodige skills hebt om als energie-preventiewerker aan de slag te gaan met de doelgroep, zowel individueel als in groep. Je bent een teamplayer en werkt graag samen met andere collega’s. Anderzijds moet je in staat zijn een aantal individuele dossiers te beheren en beslissingen voor te bereiden voor het Bijzonder Comité Sociale Zaken. Ervaring met projectmatig werken is een pro!

Wie komt in aanmerking:

  • houder zijn van een bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • beschikken over een geldig rijbewijs B

Aanbod

  • Tijdelijk contract van 6 maanden
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
  • Verloning volgens barema’s openbare sector B1-B3
  • Maaltijdcheques (€6), fietsvergoeding

Meer inlichtingen?

  • Magda Verleyen, Hoofdmaatschappelijk werker sociale dienst, 03/710.25.42
  • Guy Bonsecour, Directeur Sociale Zorg, 03/710.25.42
  • Of in de infobrochure

Hoe solliciteren?

De kandidaatstellingen worden gericht aan OCMW-Temse, t.a.v. de Voorzitter, dhr. Werner Maerevoet. Kouterstraat 1, 9140 Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van “maatschappelijk werker energiearmoede”

Bezorg ons zo snel mogelijk een CV en motivatiebrief, (datum poststempel of e-mailbericht telt).