De nieuwe welzijnsvereniging is opgericht en heeft een naam!

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) keurde op 27 mei 2019 de oprichting van de nieuwe welzijnsvereniging goed. Deze nieuwe vereniging gaat alle zorgdiensten van het lokaal bestuur Temse coördineren en beheren. Meteen werd ook een naam gekozen voor onze welzijnsvereniging: Welzijnsvereniging Sleutelzorg.

Het symbool van de sleutel verwijst naar het gemeentewapen van Temse. Het azuren (blauwe) veld verwijst naar de Schelde en is symbool van vrijheid. De sleutel verwijst naar de 3 sleutels in het wapenschild van de Sint-Pietersabdij van Gent, die van 864 tot 1491 Temse in haar bezit had. De gouden kleur van de sleutel symboliseert welvaart. Sleutelzorg kan ook begrepen worden als de sleutel die wij aanbieden tot goede, warme zorg.

De welzijnsvereniging is een publieke organisatie die bestuurd wordt door mandatarissen uit de OCMW-Raad. Deze zullen door die Raad in het najaar verkozen worden.

De welzijnsvereniging start op 1 januari 2020 en heeft tot doel een ruime dienstverlening op vlak van zorg aan te bieden, in de eerste plaats, aan de bevolking van Temse.

Het zorgaanbod is bestemd voor zowel nog actieve senioren, als personen die zorg vragen om thuis of op een flat veilig en comfortabel te blijven wonen maar ook voor ouderen die meer
zorgbehoevend zijn en in een woonzorgcentrum wonen.

Concreet zullen volgende voorzieningen beheerd worden door de welzijnsvereniging: de thuiszorgdiensten (gezinszorg en poetshulp), het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje, de assistentiewoningen van Residentie Elisabeth, het centrum voor kortverblijf in De Reiger en de woonzorgcentra De Reiger in Temse en ’t Blauwhof in Steendorp.

De voorbereidingen om de welzijnsvereniging operationeel te maken op 1 januari 2020 zijn volop aan de gang. Zo moet de bevoegde Vlaamse minister de oprichting van de welzijnsvereniging
eerst nog goedkeuren.