OCMW Temse legt wervingsreserve aan voor maatschappelijk werker & sociaal werker (contractueel voltijds/deeltijds, B1-B3)

Functie:het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen:

  • Een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid
  • Om te gaan met problemen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving
  • Hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren op het gebied van samenleven, tewerkstelling, opleiding en zorg.

Als maatschappelijk of sociaal werker kan je werken op verschillende diensten van het OCMW Temse.

Profiel:

Maatschappelijk werker: bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma of bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma of u kan aantonen dat u laatstejaarsstudent bent

Sociaal werker: bachelor in een sociale studierichting of daarmee gelijkgesteld diploma of u kan aantonen dat u laatstejaarsstudent bent

Meer informatie: uitgebreide functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure vind je hier

Interesse? Bezorg uiterlijk op zondag 17 september 2017 uw motivatiebrief, CV, inschrijvingsformulier (zie infobrochure), kopie diploma en uittreksel uit strafregister via info@ocmwtemse.be of via de post aan OCMW Temse, t.a.v. de Voorzitter Werner Maerevoet, Kouterstraat 1, 9140 Temse.

Er wordt op woensdag 6 september een infosessie georganiseerd om 19u in het OCMW (vormingslokaal), Kouterstraat 1, 9140 Temse. Vooraf inschrijven is niet nodig.