Referentieadres

Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Uw post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaast als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding …).

Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon. Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Opmerking:

 • ook zonder referentieadres hebt u recht op een leefloon
 • personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres

Voorwaarden

Referentieadres bij het OCMW
 • u bent dakloos
 • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
 • u doet beroep op de hulp- of dienstverlening van het OCMW (de vraag om een referentieadres stellen is voldoende)
 • uw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen
Referentieadres bij een natuurlijke persoon
 • u hebt geen eigen adres en behoort tot één van volgende groepen:
  • woonwagenbewoners (mobiele woning)
  • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
  • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen
  • u hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
  • de beschermde getuigen
 • de persoon waar u het referentieadres neemt:
  • stemt hiermee in
  • bezorgt u alle post en documenten die op het referentieadres toekomen