Schoonmaker/schoonmaaksters

De jobinhoud
Schoonmaker:

  • Het mee behartigen van het totale welzijn van de bewoners door in te staan voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle bewoners en werkomgeving voor alle personeelsleden.
  • Instaan voor het onderhoud van de lokalen en de onmiddellijke omgeving van de gebouwen van het Lokaal Bestuur Temse.

Schoonmaker Centrale keuken: Instaan voor het aanbod van kwalitatieve, aangepaste, dieetgerichte, afwisselende en verzorgde maaltijden aan de residenten en personeel, rekening houdende met de vigerende normeringen inzake voedingshygiëne.

Schoonmaker thuiszorgdienst: Het verrichten van het “normale” poetswerk aan huis bij cliënten die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan, om toch een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand te kunnen houden, of de bejaarde of mindervalide zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

 

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

  • Geen diplomavereisten
  • Voldoende kennis van het Nederlands is vereist

Aanbod:

  • Salaris conform de E1-E3 barema’s, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, haard- of standplaatsvergoeding, vakantiegeld en eindejaarstoelage
  • Een interessante verlofregeling
  • Relevante ervaring wordt meegenomen (niet onbeperkt).

Meer informatie? Zie infobrochure.

Tewerkstellingsplaats: WZC De Reiger te Temse, WZC ’t Blauwhof te Steendorp, Centrale Administratie OCMW of De Zaat, Centrale Keuken OCMW of Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

Verloop procedure

  1. Praktisch gedeelte (36/60), gaat door op 14 of 21 mei 2019 work-sample proef : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere aspecten van het uitvoerend werk, dat in de beoogde functie aan bod komt, teneinde de handigheid en tevens de lichamelijke geschiktheid te kunnen beoordelen tijdens de uitvoering van deze taken. Dit gedeelte kan eventueel voorafgegaan worden door een schriftelijke voorbereiding.
  2. Mondeling gedeelte (24/40), gaat door op 14 of 21 mei 2019 Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

Hoe solliciteren?
De kandidaatstellingen worden gericht aan OCMW-Temse, t.a.v. Vast Bureau, Kouterstraat 1, 9140 Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van “kandidatuur schoonmaker/schoonmaakster”.1
Bezorg ons uiterlijk tegen 30 april 2019 een CV, motivatiebrief, inschrijvingsformulier en uittreksel uit het strafregister (datum poststempel of e-mailbericht telt).