Tijdelijke sluiting LDC ’t Achterpoortje vanaf donderdag 12 maart

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt, op vraag van het agentschap Zorg & Gezondheid, vanaf donderdag 12 maart LDC ’t Achterpoortje gesloten.

Deze regeling geldt voorlopig tot en met maandag 13 april 2020. Bewoners van de assistentiewoningen zullen hiervan verwittigd worden. De medewerkers van het Lokaal Diensten Centrum doen verder al het mogelijke doen om de zorg van de bewoners te garanderen.

Het Lokaal Bestuur Temse volgt dagelijks de evolutie en maatregelen op en zal hier verder over blijven communiceren.

De lokale en regionale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. We beseffen dat deze maatregelen de lokale dienstencentra voor een bijzondere uitdaging stellen, maar rekenen op begrip gezien de uitzonderlijke situatie van de epidemie.