VDAB Wijk-Werkcontactpunt nu in Sociaal Huis

Via het Wijk-Werksysteem kunnen werkzoekenden en leefloners klusjes en taken uitvoeren gedurende een bepaalde tijd. Zowel natuurlijke personen, lokale besturen, vzw’s, onderwijsinstellingen als land-en tuinbouwers kunnen een beroep doen op deze Wijk-Werkers.

Welke taken komen in aanmerking?

  • klein tuinonderhoud
  • kleine herstellings- en onderhoudswerken
  • ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • huishoudelijke taken, logistieke taken, administratieve taken
  • taken in functie van preventie

Een volledig overzicht van de toegestane activiteiten vind je op www.vdab.be/wijk-werken.

De vergoeding gebeurt met een Wijk-Werkcheque. Een cheque kost € 7,45 per begonnen uur. Het jaarlijkse inschrijvingsrecht bedraagt € 7,50.

INFO
0473 39 40 21
carla.meire@vdab.be of carla.meire.vdab@wijkwerkenwaas.be

https://interwaas.be/werken-en-ondernemen/wijk-werken-waas-werkt/wat-is-wijk-werken-waas

https://www.facebook.com/Wijk-Werken-Waas-768643080190438/

OPGELET: langskomen kan enkel op afspraak!

  • woensdag 9-12 u. en 14-16 u.
  • vrijdag 9-12 u.