Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien u een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop u recht hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. U zult dus niet meteen het bedrag ontvangen. Het OCMW kan u een voorschot verlenen.

Voorwaarden

In principe kent het OCMW u een voorschot op sociale uitkeringen toe indien u voldoet aan 2 voorwaarden.

Voorwaarde 1: U bent behoeftig.

De bedoeling van een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW is dat u steeds kunt blijven voorzien in uw behoeften. U doet hiervoor beroep indien de behandeling van uw aanvraag voor een sociale uitkering door de bevoegde instelling te veel tijd in beslag neemt. Om aanspraak te kunnen maken op een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW, moet u dus behoeftig zijn.
Het is de taak van het OCMW om te beoordelen of u behoeftig bent. Daartoe voert het centrum een sociaal onderzoek uit naar onder meer uw financiële, sociale en medische situatie.
Het OCMW vindt dat u behoeftig bent indien u minstens één van de volgende zaken niet kunt doen:

  • een verblijfplaats vinden;
  • zich voeden;
  • zich kleden;
  • uw persoonlijke hygiëne verzorgen;
  • toegang tot gezondheidszorg krijgen.

Voorwaarde 2: U hebt recht op een sociale uitkering.

Om een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW te krijgen, moet u in principe recht hebben op een sociale uitkering.
Het OCMW gaat samen met u na of dit het geval is en zal u helpen met de indiening van uw aanvraag voor een sociale uitkering bij de bevoegde instelling ofwel houdt het u op de hoogte van de voortgang van uw dossier bij de behandelende instelling.