Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse

Op 1 januari ging in Temse de welzijnsvereniging Sleutelzorg van start.

Dit nieuwe bestuursorgaan exploiteert volgende woonzorgcentra, ouderenvoorzieningen en diensten:

 • woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof
 • het centrum voor kortverblijf (CVK) De Reiger
 • de groep van assistentiewoningen (GAW) Residentie Elisabeth
 • de dienst Gezins- en Aanvullende Thuiszorg
 • de klusjesdienst
 • het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje
 • de Seniorenmobiel
 • het Dienstenchequebedrijf (vanaf maart 2020)

De welzijnsvereniging telt ca. 285 personeelsleden, van wie 249 contractuelen en 36 statutairen.
Voor ondersteunende diensten zoals ICT, Financiën, Personeelsdienst… zal de welzijnsvereniging beroep doen op de diensten van het Lokaal Bestuur.

Sleutelzorg heeft tot doel om voor de inwoners van Temse en daarbuiten een kwalitatieve, betaalbare, warme en breed toegankelijke zorgverlening te garanderen binnen het sociaal-economisch kader van het Lokaal Bestuur.
Voor de inwoners zelf verandert tot hiertoe niets voor wat de contactgegevens van de verschillende woonzorgcentra en diensten betreft.

Oprichting – bestuur
Op 27 mei 2019 keurde de OCMW-raad van Temse de oprichting goed van de publiekrechtelijke vereniging Welzijnsvereniging Sleutelzorg, alsook de statuten en de motiveringsnota.
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans verleende bij ministerieel besluit van 27 augustus 2019 haar goedkeuring aan de oprichting van deze welzijnsvereniging en de bijhorende statuten.
Aangezien het een publiekrechtelijke vereniging is, is er een politieke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Alle OCMW/gemeenteraadsleden maken deel uit van de Algemene Vergadering.
Binnen de Algemene Vergadering is een Raad van Bestuur gekozen met 8 leden:

 1. Ingrid Deschepper (CD&V)
 2. Franky De Graeve (CD&V)
 3. Werner Maerevoet (N-VA)
 4. Björn Van Asbroek (N-VA)
 5. Bart Van Geyt (Open Vld)
 6. Annemie Muyshondt (Vlaams Belang)
 7. Vincent De Maeyer (Groen)
 8. Brigitte Caura (TESAMEN)

Op 30 september 2019 verkoos de Algemene Vergadering uit de leden van de Raad van Bestuur Werner Maerevoet tot voorzitter van de welzijnsvereniging.
De dagelijkse werking is door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan het Directiecomité, dat bestaat uit 6 leden met als voorzitter Dirk De Clerck, algemeen directeur (leidend ambtenaar).

CONTACT
WV Sleutelzorg
Clement D’hooghelaan 8 (wzc De Reiger)
9140 Temse
Tel. 03 710 25 60
www.sleutelzorgtemse.be

RVBSleutelzorg
V.l.n.r. zittend: Annemie Muyshondt, voorzitter Werner Maerevoet, Bart Van Geyt; staand: Brigitte Caura, Vincent De Maeyer, Franky De Graeve, Ingrid Deschepper, Björn Van Asbroeck.