Project Roma ’t werkt

DownloadAllesOp 2 april 2012 zijn de OCMW’s van Beveren, Sint-Niklaas en Temse, in nauwe samenwerking met het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe) vzw, gestart met een project specifiek voor Roma. Dit project is tot stand gekomen met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Door het grote aantal Roma verspreid in de verschillende lidstaten van de Europese unie werd Europa zich bewust van de noodzaak aan een actieplan voor Roma.

Zoals de titel van het project luidt, zijnde “Roma ’t werkt”, gaan de OCMW’s in het project met 13 Roma-gezinnen actief werken aan de maatschappelijke activering en de toeleiding naar een reguliere tewerkstelling. Omdat dit project aansluit bij de doelstellingen van Europa, namelijk de sociale en economische integratie van de Roma bevorderen, kreeg het project groen licht van het ESF.

De selectie van de gezinnen gebeurt per gemeente op basis van de motivatie voor doorstroming naar de reguliere tewerkstelling van de man en/of vrouw binnen een Roma-gezin. Sommige Roma werken reeds in een artikel 60, §7 OCMW-wet en zullen binnen dit project een intensieve ondersteuning krijgen. Hiernaast worden ook nieuwe families die bij het OCMW komen aankloppen binnen dit project geactiveerd.

In het project wordt een meerdimensionale aanpak gehanteerd. We doen dit door elke Roma in dit project een traject op maat aan te bieden, en te werken op alle domeinen zoals tewerkstelling, onderwijs, sociale activering… Dit traject houdt zowel individuele begeleiding als groepsvorming in, steeds rekening houdend met zowel de psychosociale problemen als de socio-culturele noden van elk Roma-individu.

Op lokaal niveau volgt een dossierbeheerder van het OCMW de bewuste families op de voet op. De dossierbeheerder gaat naar de mensen thuis, weet waar de knelpunten liggen, heeft een overzicht van welke diensten werken met deze families en zorgt voor de nodige coördinatie. De dossierbeheerder gaat ook intensief op zoek naar welke ondersteuning de families verder nodig hebben. De dossierbeheerder vertaalt dit naar de voltijdse vormingsmedewerker/trajectbegeleider, Hanne Delbecque, en een voltijdse intercultureel bemiddelaar, Renat Gusani. De intercultureel bemiddelaar, zelf Roma, ondersteunt de vormingsmedewerker/trajectbegeleider bij het uitwerken van verschillende trajecten voor Roma. De groepssamenstelling binnen de trajecten zal wijzigen naargelang de interesses en noden van de Roma-deelnemers en de vooropgestelde finaliteiten.

Met dit project hopen de OCMW’s Temse, Sint-Niklaas en Beveren, en ODiCe vzw op het einde van het project te kunnen zeggen dat (het project)
Roma

’t werkt

LogosRomaTwerkt