Collectieve schuldenregeling

 • Collectieve schuldenregeling

  Een procedure collectieve schuldenregeling beoogt de financiële draagkracht van iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast te herstellen. Deze regeling moet hem toelaten zijn schulden te betalen en hem en zijn gezin toch een menswaardig bestaan te laten leiden.

  Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,… komen in aanmerking.

  Het gaat om een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid d.m.v een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. De sociale dienst kan u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.

  Zodra de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zullen intresten en uitvoeringsmaatregelen, zoals beslag en loonsoverdracht, opgeschort worden. De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan die een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling moet uitwerken. Uitzonderlijk kan de aanzuiveringsregeling gedeeltelijke of totale kwijtschelding van schulden bevatten.

  Het beheer van uw inkomsten en uw goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar.

  Tevens heeft de schuldbemiddelaar een controletaak en volgt hij de uitvoering op van alle maatregelingen voorzien in de aanzuiveringsregeling.