Financiële begeleiding

 • Budgetbegeleiding

  Wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen kan beroep doen op budgetbegeleiding. U beheert zelf uw inkomsten, maar er wordt toezicht gehouden op de uitgaven door de maatschappelijk werk(st)er.

 • Budgetbeheer

  Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun budget kunnen beroep doen op budgetbeheer van het OCMW.
  Bij budgetbeheer:

  • wordt een budgetbeheerrekening geopend op naam van de persoon waarmee de maatschappelijk assistent in samenspraak betalingen zal verrichten. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort;
  • ontvangt de persoon een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor zijn dagelijkse uitgaven;
  • wordt er onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen;
  • wordt er getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.