Onderwijsopbouwwerk

 • Onderwijsopbouwwerk (OOW)

  Facebook

  De activiteiten van dienst Onderwijsopbouwwerk zijn  vanaf heden ook te raadplegen via Facebook: https://www.facebook.com/onderwijsopbouwwerkocmwtemse/?fref=ts

  Wie zijn we?

  De dienst Onderwijsopbouwwerk (OOW) maakt deel uit van de Sociale Zorg van het OCMW Temse.

  Voor wie zijn we er?

  OOW richt zich naar alle kinderen, jongeren en ouders die in de gemeente Temse te maken krijgen met achterstand en achterstelling in het onderwijs. Er is een samenwerking met de verschillende scholen, moskeeën, integratiedienst en andere gemeentelijke diensten, het Lokaal overlegplatform (LOP) van Temse, Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s)…

  Wat doen we?

  OOW wil initiatieven, campagnes en projecten in en rond de basis- en secundaire scholen opstarten die de gelijke kansen en rechten in het onderwijs bevorderen. Het actieterrein van OOW zal zich niet beperken tot de school. OOW zal in samenwerking met andere lokale partners (de integratiedienst, de jeugddienst, de cultuurdienst, de sportdienst, de bibliotheek, het CLB, het LOP…) allerhande initiatieven mee helpen opstarten of daadwerkelijk ondersteunen die de onderwijskansen- en rechten verbeteren.
  Daarnaast zal OOW de deelname van ouders bij het schoolgebeuren in de brede betekenis van het woord verhogen. Op korte termijn hoopt OOW hiermee positieve effecten te bereiken voor hun kinderen en jongeren. Op langere termijn wil OOW een schoolbeleid dat meer rekening houdt met de (specifieke knelpunten waarmee) ouders (worden geconfronteerd).

  Bereikbaarheid

  De dienst Onderwijsopbouwwerk is vier dagen per week te bereiken in AC De Zaat. Dit wekelijks op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 9 uur tot 12 uur of op afspraak. De brugfiguur kan ook, indien gewenst, ondersteuning geven bij oudercontacten en informatie verstrekken over de activiteiten op en rond de school.