Rechtshulp

 • Rechtshulp

  Onze juridische dienst geeft juridische bijstand.

  Een jurist geeft u hier een eerste antwoord op uw juridische vragen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing. Indien nodig kan de jurist u ook doorverwijzen naar de juiste dienst om u verder te helpen.

  Het gaat om een eerste advies en bijstand. De juridische dienst zal uw zaak niet helemaal behandelen.

  • Wat kan ik zoal vragen?
   • moet ik antwoorden op deze brief?
   • welke dienst kan mij verder helpen?
   • moet ik aanwezig zijn op de zitting?
   • zit ik op het juiste spoor?
   • is het de moeite een advocaat te raadplegen?
   • in welke richting moet ik verder?
   • kan ik “nog iets ondernemen”?
   • het antwoord op een eenvoudige juridische vraag
  • Wat mag ik niet verwachten?
   • onderzoek en behandeling van uw dossier
   • controle van uw advocaat
   • advies in een ingewikkelde zaak
   • langdurige gesprekken
   • naam van één advocaat, u kan wel een lijst bekomen met namen van pro-deo advocaten.

  Voorwaarden

  Om beroep te kunnen doen op gratis juridisch advies via onze dienst Rechtshulp moet u minvermogend zijn.

  Op grond van een voorafgaande financiële evaluatie door de Sociale Dienst wordt bekeken of u aan deze voorwaarde voldoet.

  Aanvraag

  Neem vooreerst contact op met de Sociale Dienst voor de financiële evaluatie, waarna kan doorverwezen worden naar de dienst Rechtshulp.

  Bedrag

  Juridische eerstelijnsbijstand is gratis.

  Meebrengen

  • identiteitskaart
  • stukken die uw financiële situatie aantonen
  • alle documenten die met uw vraag te maken hebben