LDC Wie zijn we

Onze Missie

LDC ’t Achterpoortje wil  een gezellige ontmoetingsplaats zijn, die open staat voor alle  mensen uit Temse die op zoek zijn naar ontmoeting, activiteiten, dienstverlening, informatie en zelfontplooiing.  LDC ’t Achterpoortje wil hiermee deze mensen, en in het bijzonder ook senioren,  zelfredzaam houden of maken.

Onze Waarden

 • Klantgericht: We houden rekening met de behoeftes en gevoelens van onze leden, vrijwilligers en personeel zonder ons doel, om mensen zelfredzaam te maken en houden, uit het oog te verliezen.
 • Geborgenheid: We maken van het dienstencentrum een gezellige thuishaven waar leden, vrijwilligers en personeel zich op hun  gemak voelen en  zich aanvaard voelen.
 • Openheid: We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
 • Neutraliteit: Iedereen is welkom en wordt gelijkwaardig behandeld.
 • Samen Werken: Leden, vrijwilligers en personeel gaan samen aan de slag om onze missie, mensen zelfredzaam maken en houden, te realiseren.

 

 

 

Centrumraad

De Centrumraad staat voor:

 • Actief advies geven en informatie uitwisselen
 • Constructief meningen uitwisselen
 • Oog voor het algemeen belang
 • Gemotiveerd deelnemen
 • Plezier maken

De Centrumraad bestaat uit:

  • Een afgevaardigde van de lokale Ouderen Adviesraad (OAR)
  • Minimaal 5 en maximaal 10 gebruikers van het LDC
  • De Centrumleider die de vergaderingen voorzit
  • Een afgevaardigde van gemeente en OCMW

De centrumraad kan op eigen initiatief ook mensen uitnodigen om de vergadering te volgen zoals bijvoorbeeld een vaste medewerker van het LDC.

Onze Centrumraad

Onze Centrumraad werd opgericht op 10 december 2015. De leden engageren zich steeds voor een periode van 2 jaar. In juli 2018 maakten volgende leden deel uit van de Centrumraad.

Afgevaardigde uit de stuurgroep ‘t Achterpoortje Maurits Aluwé, gebruiker Marie-Louise De Kerf gebruiker Ingrid Derkinderen, afgevaardige OAR
Sofie Franckaert, centrumleider Sonja Hermans, gebruiker Mariette Rombaut, gebruiker Kris Smet, gebruiker
Godelieve Van Dender, gebruiker Johan Vermeersch, gebruiker

Vergaderingen

De Centrumraad vergadert om de 2 maanden. Het verslag van de laatste vergadering kan u hier raadplegen.

Vaste medewerkers

Sofie Franckaert
Centrumleider
Caroline De Dycker
Polyvalent medewerker
Marc Huylebroeck
Polyvalent medewerker
Vera Van Geem
Polyvalent medewerker
Zübeyde Yüceel Polyvalent medewerker Kitty Van Landeghem
Polyvalent medewerker