Recht op maatschappelijke hulp

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen.

Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om financiële steun (al dan niet gelijk aan het leefloon), voedselbonnen, een tijdelijk onderkomen, een voorschot op een andere uitkering  …

Voorwaarden

Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden.

Waar aanvragen

Het OCMW van uw gemeente.

Hoe aanvragen

  1. U neemt contact op met het OCMW van uw gemeente. Indien u zich niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.
  2. Het OCMW doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of u aan de eventuele voorwaarden voldoet.